Electronics Repair Service for Household Appliances

1 Year Guarantee - 1 Jaar Garantie - 1 Jahr Garantie

Netherlands, Cuijk

E-mail: info@youfixit.eu

Address- and payment data

Important: Always sign up for your repair via E-Mail !

Adress

YouFixit
Hertog Karellaan 3
5431 GX  CUIJK

NETHERLANDS 

   
    

Bank
Naam
IBAN

BIC
Chamber of Commerce

VAT-number

E-mail

ASN Bank
YouFixit
NL68ASNB8821142205
ASNBNL21(XXX)
16078893

NL001259141B23

info@youfixit.eu

Wednesdays closed

Important!

Put your name and address on the outside of the package!

Phone

+31 (0) 485 801242

Our phone is not always answered.
We prefer e-mail.

E-mails will generally be answered within 2 hours

Geachte klant,

U bent naar deze webpagina doorverwezen omdat u ons op dit moment niet telefonisch kon bereiken.

U bereikt ons het snelst door een e-mail te sturen naar info@youfixit.eu

 

Voor het aanmelden van een nieuwe reparatie van huishoud elektronica zet u in het onderwerp: "Aanmelding" en vermeldt u in deze e-mail alvast de volgende gegevens:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer

 2. Merk, soort apparaat (wasmachine, condensdroger, etc.), modelnummer

 3. Klachtomschrijving en eventueel wat u al heeft gedaan om andere oorzaken (dan de elektronica) uit te sluiten.

Als er al reparatiepogingen aan de elektronica zijn gedaan, is het belangrijk dit ook te melden!

 

Voor vragen naar aanleiding van een door YouFixit reeds uitgevoerd reparatie, zet u in het onderwerp: "Nazorg" en vermeldt u in deze e-mail de volgende gegevens:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer

 2. De reden dat u contact opneemt

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail contact met u op.

 

-------------------------

 

Lieber Kunde,

 

Sie besuchen diese Webseite weil Sie uns telefonisch nicht erreichen konnten.

Sie bekommen am schnlellsten eine Antwort indem Sie einen E-mail schicken an: info@youfixit.eu

 

Zum anmelden einer neue Reparatur von Haushaltelektronik geben Sie als Thema ein: "Anmeldung" und erwähnen Sie in diesem E-Mail folgende Daten:

 1. Ihre Name, Adresse und Telefonnummer

 2. Marke, Geräteart (Waschmaschine, Trockner, usw.), Modellnummer

 3. Fehlerbeschreibung und ggfs. Maßnahmen den Sie schon genommen haben um andere Fehlerursachen aus zu schließen.

Falls schon Reparaturversuche an der Elektronik gemacht wurden, ist es wichtig diese zu melden.

 

Für Fragen zur von uns erledigte Reparaturen, geben Sie als Thema "Nachsorge" ein und erwähnen Sie in diesem E-Mail folgende Daten:

 1. Ihre Name, Adresse und Telefonnummer

 2. Der Grund, warum Sie sich mit uns in Verbindung setzen

Wir werden Sie dann so schnell wie möglich kontaktieren

 

------------------------

 

Dear customer,

 

You have been redirected to this webpage because you could not reach us by phone at this time.
The fastest way you can reach us is by sending an e-mail to info@youfixit.eu

To register a new repair of household electronics, enter the subject: "Registration" and state the following information in this e-mail:

 1. Your name, address and phone number

 2. Brand, kind of device (washer, dryer, etc.), model number

 3. Complaint description and possibly what you have already done to exclude other causes (other than the electronics).

For questions about a repair carried out by YouFixit, enter the subject: "Aftercare" and state the following information in this e-mail:

 1. Your name, address and phone number

 2. The reason for contacting us

We will contact you as soon as possible by telephone or by e-mail.

 

English home page

Deutschsprachige Homepage

Nederlandstalige Home pagina